Produkcja zbiorników

Produkcję opieramy na nowoczesnych i sprawdzonych technologiach, które zapewniają wysoką jakość, a także spełniają obecne wymagania dotyczące zbiorników stalowych.

Produkcję zbiorników opieramy na dokumentacji uzgodnionej z Urzędem Dozoru Technicznego, natomiast konstrukcja zbiorników jest zgodna z normą PN-EN 12285Zbiorniki wykonujemy z atestowanych stali węglowych w gatunku:

 • S235JR, wg PN-EN 10025
 • St3SAl wg PN-88/H-84020

Produkcja zbiorników jest ściśle nadzorowana przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Każdy zbiornik stalowy produkujemy korzystając z nowoczesnych i sprawdzonych technologii. Prace spawalnicze są prowadzone przez wysoce wykwalifikowanych spawaczy z  uprawnieniami UDT. 

Przy produkcji zbiorników wykorzystujemy automat spawalniczy wykonujący spoiny łukiem krytym, co zapewnia odpowiednią jakość i szczelność spoin. Podczas procesu produkcji każdy zbiornik poddajemy badaniu budowy oraz testowi szczelności, które przeprowadza inspektor UDT. 

Próby szczelności odbywają się przy ciśnieniach: 

 • 0,075 MPa – dla każdej komory zbiornika;
 • 0,04 MPa – dla przestrzeni międzypłaszczowej

Po spawaniu zbiorniki są śrutowane do stopnia czystości SA 2,5 wg PN-ISO 8501-1

W przypadku zbiorników podziemnych, po oczyszczeniu powierzchni, nakłada się izolację zewnętrzną w postaci powłoki poliuretanowej. Po nałożeniu, powłoka poliuretanowa podlega badaniu odporności na przebicie napięciem o wartości 14 kV. Wykorzystanie powłok poliuretanowych, które cechują się niezwykłą trwałością, zapewnia skuteczną ochronę zbiornika przed różnorodnymi czynnikami korozyjnymi, które występują w glebie.

Masz pytania odnośnie produkcji zbiorników?

Potrzebujesz zbiorników stalowych o konkretnej pojemności lub specyfikacji? Interesują Cię informacje dotyczące dostępnych opcji konstrukcyjnych? A może chcesz poznać możliwe terminy realizacji? Bez względu na to, jakie masz pytania, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Produkcja zbiorników, na każdym etapie produkcji, odbywa się pod stałym nadzorem ekspertów.

Do głównych zadań naszych specjalistów należy przeprowadzanie takich badań jak:

 • badanie wizualne spoin przez osoby posiadające certyfikat VT
 • badania nieniszczące spoin (wykonywane wyrywkowo)
 • próby szczelności zbiornika
 • badanie izolacji zewnętrznej

Zbiorniki wyposażamy w systemy kontroli szczelności, które mogą być realizowane w formie „mokrej” lub „suchej”. W przypadku systemu „suchego”, kontrola szczelności zbiornika odbywa się poprzez zastosowanie czujników umieszczonych w przestrzeni między płaszczami, które sygnalizują obecność cieczy i oparów. Natomiast w systemie „mokrym”, przestrzeń między płaszczami jest wypełniana płynem, a kontroluje się poziom tego płynu w celu monitorowania szczelności.

Jeżeli chodzi o pomiar poziomu paliwa to zbiorniki wyposażone są w króćce pomiarowe, przeznaczone do pomiaru wyskalowaną listwą pomiarową lub do pomiaru elektronicznego.
Każdy zbiornik, wyprodukowany przez Pomarol S.A., posiada pełną dokumentację, w skład której wchodzi:
 
 • Paszport zbiornika, wraz z danymi technicznymi zbiornika; informację o atestach materiałów użytych do budowy zbiornika; poświadczenie wytwórcy; wykaz osprzętu zbiornika; miejsce na informacje dotyczące wyposażenia dodatkowego montowanego przez użytkownika oraz dane dotyczące miejsca posadowienia;
 • Rysunek zestawieniowy;
 • Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) zbiornika;
 • Ogólna Instrukcja Eksploatacji Zbiornika;
 • Poświadczenie Badania Budowy i Próby Ciśnieniowej Odbiorczej wystawione przez Inspektora Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego (UDT);
 • Karta Gwarancyjna;
 • Protokół wykonania i badania powłoki zewnętrznej; (dla zbiornika podziemnego)
 • Decyzja o zatwierdzeniu typu zbiorników pomiarowych przez Główny Urząd Miar (GUM);
 • Atesty i certyfikaty dotyczące osprzętu zbiornika.